Laik ve bilimsel eğitim için mi, anadilde eğitim için mi ? | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> Laik ve bilimsel eğitim için mi, anadilde eğitim için mi ?03.02.2015 23:28

Laik ve bilimsel eğitim için mi, anadilde eğitim için mi ?

Laik ve bilimsel eğitim için mi, anadilde eğitim için mi ?


Birleşik Haziran Hareketi laik ve bilimsel eğitim için 13 şubatta boykot kararı aldığını açıkladı. Bugün Boykota Eğitim Sen de anadilde eğitim talebini de ekleyerek katıldı..


Bu haber 2592 kez okundu. Birleşik haziran hareketi de anadilde eğitim istiyor mu?

Birleşik Haziran hareketinin boykot kararına eklemlenen Eğitim Sen ince bir taktikle boykot gerekçesine  "anadilde eğitimi" de ekledi..

Ancak Birleşik Haziran hareketinin çağrısında "anadilde eğitim kesinlikle yok!..

Eğitim Sen neden anadilde eğitimle boykota katılıyor ve ne yapmak istiyor?

Birleşik haziran hareketi Eğitim Sen'in etnik ayrıştırıcı Anadilde eğitim talebine ne diyor?
.
Laik seçmene tuzağı HDP'nin kulvarındaki Eğitim Sen mi kuruyor, yoksa Birleşik Haziran Hareketi mi kuruyor?

ANADİLDE EĞİTİM, ETNİK AYRIŞTIRMA AMAÇLI GERİCİ, EŞİTLİKÇİ OLMAYAN BİR TALEPTİR..

Bir ulusun, farklı dilleri konuşan, farklı eğitim almış, birbirini anlamayan kümelere ayrılması ile birarada yaşaması elbette mümkün değildir.
Herkese eşit, ücretsiz ve kaliteli eğitim vermekle yükümlü olan devlet düzeninde anadilde eğitim yapılanmasına gitmek eşitlik anlayışı ile bağdaşabilir mi?
Anadilde eğitim devletin müdahale alanının dışındadır ve elbette yaşatılabilir, öğretilebilir, konuşulabilir. Ancak devletin buna karışma hakkı yoktur. 

Osmanlı'nın parçalanması sonrası etnik grupları "eşit yurttaşlık temelinde ulus olmak" yerine azınlık haline getiren sevr 'de dahi "etnik dillerin kendilerini geliştirmesi ancak kendi olanakları ile mümkün olacak şekilde tanımlanmıştır."

Bir ulusun eşit yurttaşlarının, azınlık halinde kümelere bölünmesi demek olan anadilde eğitim talebi "Ayrılıkçı kürt silahlı hareketinin" bir numaralı talebidir.

ETNİK AYRIŞTIRMAYA HAYIR DİYEN BİR SİYASİ ANLAYIŞIN, ANADİLDE EĞİTİME EVET DEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

YENİ CHP'DE ANADİLDE EĞİTİM SUSKUNLUĞU

Yeni CHP'de etkinleşen yeni yöneticilerde anadilde eğitim konusunda derin bir sessizlik söz konusu. Parti programında açıkça anadilde eğitime, etnik - mezhepsel ayrıştırma politikalarına ve teröre hayır denilmişken 2012 yılında yapılan olağan kurultayda yılında anadilde eğitim talebi yapıldı ve bu talep kurultay delegasyonu tarafından güçlükle püskürtüldü.

2012 yılında bir TV programında, DEHAP'la ittifak yapan SHP'nin 2004 yılında Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve kaybeden, Bugünse CHP PM üyesi olan Fikri Sağlar,  SHP'nin anadilde eğitimi programına aldığını ve CHP'nin de anadilde eğitimi kabul etmesi gerektiğini açıkladı.

2004 yılında SHP-DEHAP ittifakını yapan siyasetçilerin etkinliğinde, CHP_HDP ititifak zemini arayan siyasetçilerin ortak görüşü ise "CHP'nin anadilde eğitimi kabul etmesi ve çözüm sürecinde aktif rol alması"dır.

Ve ne ilginçtir ki, parti programına rağmen, partinin yerel yöneticileri anadilde eğitime sessizlikle karşılık veriyor. Susarak , karşı durmayarak,  toplumun asla benimsemeyeceği görüşü toplumda genel kabul görülmesine sebep oluyor..

Yeni CHP, Çözüm süreci gibi  Anadilde eğitime susarak destek veriyor.

Kılıçdaroğlu'ndan anadilde eğitim açıklaması " CHP henüz anadilde eğitime hazır değil." Ya hazır olsaydı?

BHH'NİN SESSİZLİĞİ, YENİ CHP'NİN SESSİZLİĞİNE Mİ BENZİYOR?

BHH'nin Boykota katılan Eğitim Sen'in anadilde eğitim talebine karşılık bir açıklama ile cevap vermesi gerekiyor. 

Laik ve bilimsel eğitim talebi ile sokağa çağırdıkları toplumun, anadilde eğitime destek verir hale getirilmesi tuzağına BHH sessizlikle izin mi verecektir?

BHH, Eğitim Sen'in boykotu ile kendi boykot çağrısını ayırmalıdır. Bu ayrışmayı yapmazsa, Terör örgütüne bağlı Ayrılıkçı etnik siyasetin girdiği azınlık haline kendisi de girecek ve kitleleşme çabası başlamadan bitecektir.

Bu konuda Birleşik haziran hareketi yürütme kurulundan açıklama bekliyoruz.

Çağdaş ulusal Çizgi
Neriman Fidan


BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİNİN ÇAĞRISI

Laik ve Bilimsel Eğitim İçin Boykot’a

11 Ocak’ta 45 merkezde on binler olarak yürüdük. Bilimsel ve laik eğitim için bir direniş çağrısı yaptık.

Gericiliği ülkemizi ve bölgemizi olduğu kadar vahşetiyle insanlığı tehdit ediyor. Laik ve bilimsel eğitim mücadelesi geleceğimizi bu karanlığın pençesinden kurtarma mücadelesidir.

Bu kavgayı büyütmeye kararlıyız ve azimliyiz.

AKP’nin çocuklarımızı dini tahakküm altında esirleştirmesine izin vermemek için, 11 Ocak’ta başlattığımız yürüyüşümüzü 9 Şubat haftasında okul boykotları ile büyüteceğiz. 

Bugünden itibaren Haziran Meclisleri bulundukları her yerde okul boykotlarını örgütlemek üzere çalışmalarına başlamıştır.

Eğitim emekçilerini, velileri, gençleri ARTIK YETER diyen herkesi 9 Şubat haftasındaki boykotu birlikte örgütlemeye çağırıyoruz.

AKP’nin kendi güdümündeki Eğitim Şurası’nın önerilerine dayanarak zorunlu din derslerini Ana Okullarına indirmesine, tüm okullarımızın İmam Hatipleştirilmesini birlikte engelleyelim.

Haydi!

Sokak sokak, okul okul örgütlenelim, boykotu örgütleyelim. Bu gerici akını tam da en yoğun saldırdığı yerde püskürtelim.

Çocuklarımızın geleceği için 9 Şubat haftasında kuracağımız barikat aynı zamanda özgürlük günleri de olacaktır. O gün okulları kapatıp, alternatif derslerle, tiyatro buluşmaları, şenliklerle yeni bir dünyanın kapısını açacağız.

*9-13 Şubat haftasında gerçekleştireceğimiz uyarı boykotlarının günleri daha sonra ilan edilecektir.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun açıklamasıdır.

Laik - Bilimsel - Anadilinde Eğitim ve Demokratik Bir Yaşam İçin 13 Şubat’ta İş Bırakıyoruz!

AKP`nin eğitimi ve toplumsal yaşamı dini kurallara göre biçimlendirme, "tek din, tek mezhep" dayatması ile farklı inanç ve kimlikleri yok sayma politikaları hızla artmaktadır. 

4+4+4 düzenlemesi, zorunlu/seçmeli din dersleri dayatması, TEOG, YGS ve LYS`de din dersleri içeriğinden öğrencilere sorular sorulması, öğrencileri imam hatiplere yönlendirme uygulamaları, normal ortaokullar içinde imam hatip sınıflarının açılması, reşit olmayan kız çocuklarının başının kapatılması, öğretmen atamalarındaki branş dağılımı, okullara ibadethane (mescit) açılmasının zorunlu tutulması; karma eğitimin kaldırılması girişimleri, eğitim kurumları yöneticilerinin tek tipleştirilmesi, kadrolaşma, eğitim programının oluşturulması ve son olarak 19. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar gibi saymakla bitmeyecek birçok konu başlığında, eğitimin Sünni İslam doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına tanık oluyoruz. 

Atılan bu adımlarla bir taraftan "dindar nesil" hedefine doğru ilerlenirken, diğer taraftan toplumun tüm kesimlerine "muhafazakâr yaşam tarzı" uygulamaları dayatılarak  "Tek Din, Tek Dil, Tek Mezhep" projesiyle yeni bir toplum inşa edilmeye çalışılıyor. Üstelik bu dinselleştirme politikaları ve söylemleri her türlü adaletsizliğe, zulme ve zorbalığa ortak koşuluyor!

· Soma, Ermenek, inşaat şantiyeleri katliam alanlarına dönüşüyor,  hükümet "kader" açıklaması yapıyor,

· İşçi patrondan hakkını istiyor, patronsa "hepimiz din kardeşiyiz" diyor,

· Meslek lisesi öğrencileri Anadolu sermayesine adeta köle olarak sunuluyor, bu emek sömürüsünün üzeri "dindar nesiller" yetiştireceğiz denilerek örtülüyor, 

· Üniversitelerde özgür bilim, özgür düşünce ortadan kaldırılıyor, IŞİD`çi çetelere kol kanat geriliyor, 

· Kadınlar tacize, tecavüze uğruyor ve hatta öldürülüyor, "cumhurun başkanı" çıkıp "fıtratlarımız farklı" diyor, "beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkıları söylüyor,

· Hırsızlık, yağma, talan, yalan, vurgun diz boyu gidiyor, Cumhurbaşkanı "sarayın bahçesine halka açık cami yaptırıyoruz" diyerek kendini savunuyor,

· Aleviler devletin karşısında eşit haklar talep ediyor, "Hz. Ali`yi sevmek Alevilikse ben en sağlam Aleviyim" açılımı yapılıyor,

· En temel insan hakkı olan anadilinde eğitim talep ediliyor, "isteseniz de istemeseniz de Osmanlıcayı öğreneceksiniz" dayatması geliyor,

· Bu ülkenin yurttaşı Ermeniler eşitlik talep ediyor, devletin en tepesinden "Affedersiniz Ermeni…" ırkçılığı etrafa saçılıyor,

· Bir iftar menüsünü en lüks otellerde, asgari ücretin yarı tutarına satın alıp oruçlarını açıyorlar, "yoksulun halinden anladık", "çok şükür" diyorlar!

Kısacası egemenler işçinin, emekçinin kanı üzerine, emeğimizin sömürülmesiyle yükselen bu zulüm sistemini, yıllardır inşa ettikleri bir dinle güçlendirerek zenginliklerini ve kudretlerini sürdürüyorlar! 

Türkiye`de devlet ve hükümetler tarafından Türk-İslam sentezi doğrultusunda inşa edilen hakim din kavrayışı ile eşit yurttaşlık ilkesi daha ilk elden ortadan kaldırılıyor. Din, dil, inanç ve etnik bakımdan farklı toplumsal öğelere sahip ülkemizde eşit yurttaşlık ilkesinin yerleşmemesi, söz konusu farklılıkların kendiliğinden bir değer olarak görülmemesine neden oluyor. Dolayısıyla siyasi iktidar, başta Aleviler ve Kürtler olmak üzere toplumdaki farklı mezhep ve kimliklere,  laik ve demokratik yaşamdan yana olan kesimlere karşı nefret kusuyor ve bu kesimlerin acil çözüm bekleyen sorunlarını sürekli geri plana itiyor!

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki AKP hükümetinin eğitimden sağlığa, hukuktan toplumsal yaşama kadar izlediği siyasal İslamcı politikalar, yıllardır adım adım hayata geçirilen parti-devlet bütünleşmesi uygulamalarıyla tehlikeli bir aşamaya gelmiştir. Bu nedenle Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ile 8 Şubat tarihinde İstanbul Kadıköy`de yapacağımız mitingin ardından, 13 Şubat tarihinde laik, bilimsel, anadilinde eğitim ve demokratik bir yaşam talebimizle gerçekleştirilecek olan boykota destek veriyor, taleplerimizdeki kararlılığımızın ifadesi olarak 13 Şubat Cuma günü bir günlük iş bırakacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz! 


Etiketler: Eğitim Sen - Birleşik Haziran Hareketi - laik ve bilimsel eğitim - anadilde eğitim - boykot

Diğer EĞİTİM haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder


FOTO GALERİ

Minik yazarlar, Atatürk`ü yazdı: Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim

#

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com