Deniz Baykal'a darbe yapılmasaydı, CHP nasıl bir parti olurdu? | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >> Deniz Baykal'a darbe yapılmasaydı, CHP nasıl bir parti olurdu?05.09.2014 14:37

Deniz Baykal'a darbe yapılmasaydı, CHP nasıl bir parti olurdu?

Deniz Baykal'a darbe yapılmasaydı, CHP nasıl bir parti olurdu?


CHP'nin 33. Olağan Kurultayı öncesinde Genel başkan Deniz Baykal'a darbe yapılmasaydı CHP şimdikinden daha güçlü, özgün, halkçı politikalarıyla halkla bütünleşmiş, gücünü halktan alan bir parti olurdu. İşte belgesi:


Bu haber 1765 kez okundu.

22-23 Mayıs 2010 tarihinde toplanacak CHP 33. Olağan Kurultayından önce CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a darbe yapılmış, istifaya "ikna" edilmişti. Bu olaydan sonra gerçekleşen 33. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye Gelen Başkan olmuştu.

Bu işin çok önceden planlanmış olduğu, 2008 / Ekim ayında Orta Asya ve Hazar Enstitüsünce yayınlanan rapordan anlaşıldı. Raporda yer alan ve "demokratikleşmeyi" öngören senaryoda milliyetçi ve seküler (Laiklik kastediliyor) olan Deniz Baykal'ın istifa etmeye ikna edilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçirilmesiyle CHP'nin Avrupalı benzerleri gibi modern bir sosyal demokrat güç haline gelebileceği ifade ediliyordu.

Baykal ve ekibi 33. Olağan Kurultay'a sunmak için bir bildiri hazırlamıştı. Deniz Baykal, kendisine yapılan bir "darbeyle" Kurultay öncesi istifa etmeye "ikna" edilince, bildiri Kurultaya sunulamadı. Algan Hacaloğlu'nun başında olduğu bir ekibin çalışması olduğu anlaşılan bildiride makro düzeyde hazırlanmış, ekonomiden sağlığa, eğitimden siyasete tüm alanları kapsayan bir kalkınma planının özeti verilmişti.

CHP'nin 33. Olağan Kurultayı öncesinde Türkiye'ye yönelik tehditleri gören Deniz Baykal'ın, bu tehditleri bertaraf edecek halkçı politikalar ürettiğini, bu yüzden de bir darbeyle CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırıldığını anlamak güç olmasa gerek. Şayet Deniz Baykal, CHP'nin 33. Olağan Kurultayına CHP Genel Başkanı olarak katılsaydı, 6 Oka, Cumhuriyetin temel değerlerine kökten bağlı bir CHP yeniden yaratılacak, CHP özüne döndürülecekti.

CHP'nin 33 Olağan kurultayına Deniz Baykal'a yapılan darbe nedeniyle sunulamayan bildiriyi elimize geçtiği şekilde yayınlıyoruz. Çok önemli bir siyasi belge olduğunun altını çiziyoruz:   


“DENİZ BAYKAL’A, YANİ CHP’E” YÖNELİK “DERİN KOMPLO”  SONRASINDA YAPILAN “CHP 33. OLAĞAN KURULTAYI” (22-23 Mayıs 2010) İÇİN, CHP PARTİ PROGRAMI (2008) İLKELERİ TEMELİNDE ÖNCEDEN HAZIRLADIĞIMIZ, ANCAK UYGULAMAYA GEÇİRİLEN DERİN TASFİYE SÜRECİ NEDENİYLE KURULTAYA SUNAMADIĞIMIZ


“TEMEL TAAHHÜTLERİMİZ BİLDİRGESİ” ÖNERİ METNİ


Algan HACALOĞLU (CHP MYK Bildirge Hazırlık Komitesi adına)


(20 Mayıs 2010-Ankara CHP Gn. Merkezi)


 A. DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ

 • Yargı Bağımsızlığı”, “Yargıç Güvencesi” ve “Kuvvetler Ayrılılığı” ilkeleri kararlılıkla korunacak; bu konuda her türlü siyasi müdahalelere ve tahribata son verilecektir.

 • Bağımsız, tarafsız ve etkin yargı” için kapsamlı bir “Yargı Reformu” yapılacaktır.
 • Adalet Bakanı ve Müsteşarı, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu-HSYK” dan çıkartılacaktır.

 • Düşünceyi İfade, Toplantı ve Gösteri Yapma” haklarının kullanımında çağdaş demokrasi uygulamaları temel alınacaktır. Düşünce suç olmaktan, fiilen çıkartılacaktır.

 • Devlette, hiçbir kademe ve hizmet alanında “dini, mezhepsel ve etnik” ayrımcılık yapılmayacaktır.

 • Hem “Ulus Devletten” ödün verilmeyecek, hem de “bireysel kültürel hakların” önündeki, yasal veya uygulamadan kaynaklanan tüm engeller kaldırılacaktır.

 • Basın özgürlüğüne”, “iletişim ortamı ve medyaya” yönelik siyasi baskı ve engellere son verilecektir..

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği” hedef alınacak, “kadın erkek eşitliğinin” toplumunrn her kesiminde fiilen gerçekleştirilmesi için gerekli tüm adımlar atılacak, “Kadın Erkek Eşitliği Çerçeve Kanunu” çıkartılacaktır.

 • Kadına yönelik şiddetle mücadele için “Ulusal Eylem Planı” hazırlanacaktır.

 • Suçsuzluk karinesi korunacak, tutukluluk süresi asgari düzeyle sınırlandırılacaktır.
B.- TEMİZ SİYASET, DÜRÜST YÖNETİM

 • Siyasi Ahlak Yasası çıkartılacak, Siyasi Etik Kurulu kurulacak,  

 • Adi suçlara karşı milletvekili dokunulmazlığı kaldırılacak; dokunulmazlık kürsü ve düşünce özgürlüğü ile sınırlandırılacaktır.

 • Rüşvet ve yolsuzluk suçlarının cezası arttırılacak, bu suçlar zaman aşımına uğratılmayacaktır.

 • Kamurn Etik Kurulu’na etkinlik kazandırılacak, mal bildirimi uygulamasına saydamlık ve yaygınlık sağlanacaktır.
C.- ULUSAL ÜRETİM EKONOMİSİ

 • Ekonomimizin10 yıl ortalama yüzde yedi reel hızla büyümesi,rn ulusal refah düzeyimizin on yılda ikiye katlanması hedef alınacaktır.

 • Dış borçlanmada öncelik, “yatırım yapılması, tesis fabrika kurulması” olacaktır.

 • Katma değeri yüksek endüstriyel üretim, bilişim ve bilgi teknolojileri desteklenecektir. AR-GE harcamaları hızla GSYİH’nin %2’sine çıkartılacaktır.

 • Dış rekabet gücümüzü artıracak mal ve hizmetlerin, ara ve yatırım mallarının üretimine güçlü destek verilecektir.

 • Özel Endüstri Bölgeleri kurulması teşvik edilecek, Teknoloji Merkezleri ve yazılım odaklı Teknoparklar kurulacaktır.

 • Ulusal kaynaklara öncelik veren ve sanayi politikasını destekleyen bir Enerji Politikası izlenecektir.
D.- BÖLGESEL KALKINMA

 • Ülkemizin geri kalmış bölgeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, kamu yatırımları ile hızla kalkındırılacaktır. Bu bölgelerde, devlet fabrika kurulmasına, yeni üretim ve istihdam alanları yaratılmasına öncülük edecektir. GAP, DAP ve diğer Bölgeselrn Kalkınma Projeleri hızla tamamlanacak, bölgede hızlı refah artışı, insani gelişme ve adaletli gelir dağılımı sağlanacaktır.

 • Yapılması zorunlu olan Özelleştirmeler, tesisde verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak yeniden yapılanma koşulları ile, tam bir şeffaflık içinde gerçekleştirilecek; yasalara, kamu yararına ve ülkenin stratejik hedeflerine aykırı olarak yapılmış olan özelleştirmeler iptal edilecektir.

 • Teşvikler, uygulamada mutlaka fiilen fark yaratacak, atılım sağlayacak anlayış ve etkinlikle sektör, bölge ve büyük proje bazında verilecek, tüm uygulamalar kararlılıkla denetlenecektir.

 • Stratejik Makro Planlamanın” etkinliği artırılacak, ekonomide makro istikrar korunacak, bütçe disiplini sağlanacaktır.

 • Üretim üzerindeki vergi yükü azaltılacak, vergi yapısı üretimi ve reel sektörler destekler hale getirilecektir. Ücretli ve maaşlıların vergi yükü azaltılacak, “asgari ücret” düzeyindeki gelir “vergi kapsamı dışında” tutulacaktır.

 • Kentsel rantlar vergilendirilecek, vergi incelemelerinde kişilerin gelir ve harcamaları karşılıklı olarak kontrol edilecektir.

E.- Tarım


 • Tarım öncelikli stratejik bir sektör olarak değerlendirilerek köklü bir tarım reformu yapılacaktır.

 • Tarım Piyasaları Düzenleme ve Destekleme Kurumu”  ile atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla Arazi Edindirme Ofisleri kurulacaktır.

 • 10 yılda 4 milyon hektar tarım alanının suyla buluşması sağlanacaktır.

 • Tarım destekleri 2 yılda mevcut uygulamanın iki katına, 5 yılda ise milli gelirin yüzde ikisine çıkartılacaktır.

 • Ziraat Bankası tarımı ve çiftçiyi destekler hale getirilecektir. Halk Bankası esnaf ve KOBİ Bankasına dönüştürülecektir.

 • Tarıma dayalı sanayiler geliştirilecektir. “Küçük Ölçeklirn Tarımsal Sanayi Siteleri” ve “Organize Tarımsal Sanayi Bölgeleri” kurulacaktır.

 • Kırsal kesimde orman vasfını kaybetmiş “2B alanları” tarım yapan orman köylüsüne verilecektir. Ormanların geliri öncelikle, ormanları koruyan köylü ve üreticinin olacaktır.

 • Sınır bölgeleri mayından temizlenecek, temizlenen araziler yöre insanının kullanımına açılacaktır.

 • Hayvancılık ayağa kaldırılacak, meralar güvenlik içinde kullanıma açılacak; mera ve ahır besiciliğine daha çok destek sağlanacaktır.

 • Boşaltılmış köylere, devlet desteği altında gönüllü ve güvenli geri dönüş sağlanacaktır. Terörle mücadele sürecinin mağduriyetleri giderilecektir.
F.- EĞİTİM

 • Millirn Eğitim Bakanlığı Teşkilatı bilim ve bilgi temelinde çağdaş bir anlayışla yeniden yapılandırılacaktır

 • Eğitimde, her bölgede tüm çocuklarımız için fırsat eşitliği sağlanacaktır. Ailelerin maddi yetersizlikleri, hiçbir aşamada eğitimin engelini oluşturmayacaktır.

 • Kesintisiz Zorunlu Temel Eğitim’ 10 yıla çıkartılacaktır.

 • 6 yaş altı çocuklar için, “Temel Eğitim Öncesi İki Yıllık Eğitim” tüm ülkede zorunlu hale getirilecek, bu uygulamanın kısa sürede tüm ülkeyi kapsaması sağlanacaktır.

 • YÖK kaldırılacaktır. Üniversitelere “akademik, idari vern mali özerklik” sağlanacaktır; Rektör seçiminde, üniversite organları belirleyici olacaktır.

 • İhtiyaç sahibi tüm öğrencilere “çağdaş yurt imkanı”, “karşılıksız eğitim bursu”  ve “düşük faizli yaşam destek kredisi” sağlanacaktır.

 • Güneydoğu Anadolu’da Eğitim Atılımı gerçekleştirilecek, Yatılı Bölgern Okullarının-YBO’ların- sayısı, öğretim standartları ve eğitim koşulları yükseltilecektir.

 • ÖSS kaldırılacak, lise karmaşasına son verilecek, dershanelere ihtiyaç olmayacak bir eğitim yapılanması ve üniversitelere geçiş sistemi yürürlüğe konulacaktır.

 • Mesleki eğitim yaygınlaştırılacak, güçlendirilecek, mesleki eğitimin başarılı olması için meslekler sınıflanarak lisansa bağlanacaktır.
G.- SOSYALGÜVENLİK

 • Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi’ ile; “çalışan, emekli, işsiz, engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz” bütün yurttaşlarımıza sağlıklı yaşam güvencesi sağlanacaktır.

 • Etkin bir sosyal güvenlik ve sosyal destek sistemini kurularak “kayıt dışı istihdam” önlenecektir 

 • “Askerlik hizmetini yapanların şehit aileleri ve gazilerimizin, çalışan mahkûmların”sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecektir.

 • Engelliler, ülke genelinde özel koruma ve destek sistemine alınacaktır. Kendilerine sosyal güvenlik prim desteği sağlanacak, “özel eğitim, rehabilitasyon, meslek edindirme, erken emeklilik hakkı” olanakları yaratılacaktır.

 • Emeklinin “sosyal güvenlik destek primi” ödemesi uygulamasına son verilecek, “intibak sorunu” mutlaka çözümlenecektir.

 H.- YOKSULLUKLA MÜCADELE:


 • Sosyal Yardım Kurumu-(SYK)”rn çatı kuruluşu oluşturulacaktır..Mevcut tüm sosyal destek fonları vern benzeri diğer kaynaklar bu kurumun eşgüdüm ve denetiminde değerlendirilecektir. 

 •  “Aile Sigortası” uygulamasırn başlatılacak, 5 yıl içinde tüm ülkeyi kapsaması hedef alınacak, yoksul kesimler “Asgari Gelir Desteği” ile korunacaktır. 

 • Türki’yenin “yoksulluk haritası” çıkartılacak, bütün vatandaşlar için “Sıfır Açlık” hedef alınacaktır.

 • Toplumun en yoksullarına derhal “Vatandaşlık Hakkı Ödemesi” yapılacaktır. Aileden asgari bir kişi kayıtlı istihdam olanağı buluncaya değin, ailenin kadınının banka hesabına her ay 300 TL “yaşam destek ödeneği” yatırılacaktır.

 • Dar gelirlilere ait konutların iyileştirilmesi veya konutsuzların konut sahibi yapılması amacıyla Halk Konut Projesi uygulamaya geçirilecektir.

 • Yoksul ve kimsesiz çocukların, sokakta yaşayan çocukların korunması, eğitimi ve topluma kazandırılması devletin öncelikli görevi olacaktır.
İ.- ÇALIŞMA HAYATI

 • Çalışma yaşamı demokratikleştirilecek, asgari İLO standartlarına kavuşturulacak;Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı sağlanacaktır.
 • Ek İstihdama yoğun vergi ve sigorta desteği sağlanacaktır.

 • 4-C uygulamasına son verilecektir.
J.- İŞSİZLİKLE MÜCADELE

 • Herkese iş, “tam istihdam” devletin en öncelikli hedefi olacaktır.

 • Genç İş Kur” Programı uygulanacaktır. “Gençiş” ile genç işsizler meslek sahibi yapılacaktır.

 • Kadınların işgücüne katılma oranı yükseltilecektir. Kadın çalışanın oranının % 50’ye ulaştığı işyerlerinde, işverene vergi indirimi sağlanacaktır.

 • Kalkınmada öncelikli yörelerde, Doğu’da, Güneydoğu’da istihdama öncelik verilecektir. Kırsal kesimde süreli istihdam projeleri uygulanacaktır.
K.- SAĞLIK

·  “Ulusal Sağlık Sigortası” oluşturulacak, tüm yurttaşlar bu sigortanın kapsamı içine alınacaktır.


 • Yurttaşlarımızın sağlığı ödeme  gücüne bağımlılıktan kurtarılacak, Nüfus Cüzdanını gösteren Sağlık Sigortasından yararlanacak, kaliteli ve yeterli sağlık hizmetine kavuşacaktır.

· Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği gibi genel bütçenin yüzde 10’u sağlık hizmetlerine ayrılacaktır.

· “Koruyucu, Birinci Kademe Sağlık Hizmetleri” sigorta primleriyle değil, vergilerle finanse edilecektir.

· Sağlıkta yoksullardan katkı payı istenmeyecek; tüm yoksulların, Ulusal Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanacaktır.

 

K.- YEREL VE MERKEZİ KAMU İDARESİ


 • Hem “Üniter Devlet” koşulsuz olarak korunacak, hem de “katılımcı, demokratik yerinden yönetim” geliştirilecektir.

 • Yerel yönetimler ve yerel kuruluşların mali imkânları, donanım ve teknik personel kapasiteleri artırılacak, burn kuruluşların politika belirleme ve uygulanmasında etkinlikleri artırılacaktır.

 • Kamu hizmetlerinde verimlilik, kalite ve etkinliğin artırılması, kamunun düzenleme ve denetleme fonksiyonunun güçlendirilmesi sağlanacaktır.

 • Kamu arsaları öncelikle dar gelirliler için hazırlanacak konut projelerine tahsis edilecektir.

 • Deprem bölgelerindeki bütün kamu bina ve yapıları hızla depreme dayanıklı hale getirilecek, özel şahıslara ait binaların depreme karşı dayanıklılık ölçümüne ve güçlendirilmesi için uygun koşullu kredilerle destek olunacaktır.

 • Roman yurttaşlarımızın talepleri gözetilecek, sorunları çözümlenecek, çarpık barınma koşulları kamu sorumluluğunda iyileştirilirken, kültür ve geleneklerinin korunması sağlanacaktır.
L.- DIŞ POLİTİKA

·   Atatürk’ün temellerini attığı “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ile tam bağımsızlık hedefi dış politikamızın yönünü oluşturacak, bütün ülkelerle dostluk ve işbirliği hedeflenecektir.


 • Türkiye’nin “AB’ye eşit koşullu tam üyeliği” için gerekli adımlar atılacak. Tam üyeliğin dışındaki öneriler kesinlikle kabul edilmeyecektir. AB’ye üyelik sürecinin gerektirdiği yasal düzenlemeler yapılacak, uygulamada da Avrupa değerlerine uygun bir düzeye ulaşılması hedeflenecektir.

 • Türkiye’nin güvenlik çıkarlarının korunması ve teröre karşı etkili ve sonuç alıcı işbirliği dış politikamızın öncelikli hedeflerinden olacak; heryerde ve herzaman, bütün terör ve şiddet hareketlerine kararlılıkla karşı çıkılacaktır.

 • Orta Doğu’da demokrasinin yerleştirilmesi, barış ve güvenlik ortamının geliştirilmesine destek verilecek, Orta Doğu’da Nükleer Silahların yayılmasının önlenmesi için gayret gösterilecek, bu alanda imzalanmış olan antlaşmalara uyulması için sarf edilecek çabalara destek verilecektir.

 • Kıbrıs sorununun iki tarafın egemen eşitliği ilkesi gözetilerek adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması amacıyla yapılacak görüşmeler desteklenecektir.

 • Ermenistan’ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi ve Yukarı Karabağ sorununun çözüme bağlanmasından sonra Ermenistan’la ilişkilerimizin normalleştirilmesi ve sınırların açılması için çaba harcanacaktır.

 • Yunanistan’la ilişkilerimiz karşılıklı çıkarları gözeten bir yaklaşımla ele alınacak, Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın antlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunmasına özen gösterilecektir.

 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın güvenliklerinin, siyasi ve sosyal haklarının korunması, bulundukları ülkelerle ilişkilerinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır.

 • Kuzey Irak Bölgesi ile dost bölge ilişkisine geçilecek, ekonomik ve kültürel işbirliği geliştirilecek, bölgenin gençlerine ülkemizde eğitim ve staj olanakları sağlanacaktır.

NOT:  Bu METİN sadece, CHP İKTİDARINA dönük kısa ve orta vadeli POLİTİKA TAAHHÜTLERİMİZİ kapsamaktadır. Aralık 2008 tarihli mevcut Parti Programımız ile belirlenmiş olan İDEOLOJİMİZİ ve TEMEL İLKELERİMİZİ KAPSAMAMAKTADIR...


CHP Olağanüstü Kurultayı’nın CHP ilke ve değerleri çerçevesinde gerçekleşmesi dileklerimle, başarılar dilerim...

Algan HACALOĞLU (04/09/2014-İstanbul)


Etiketler: Kurultay - Deniz Baykal - Kılıçdaroğlu - Algan Hacaloğlu - Yeni CHP -

Diğer SİYASET haberleri
Yorum Ekleyin
Üye Yorum
Gönder


FOTO GALERİ

Minik yazarlar, Atatürk`ü yazdı: Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim

#

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com