CHP’yi ÖDP’ye döndürme çabası… | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>CHP’yi ÖDP’ye döndürme çabası… 15.04.2018 07:11

CHP’yi ÖDP’ye döndürme çabası…

Kemal Kılıçdaroğlu “özgürlükçü demokrasi” devrimini hayata geçirecek kişiyi bulmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim dördüncü bir devrime ihtiyacımız var, özgürlükçü demokrasi devrimine ihtiyacımız var.” Derken “CHP 1930’ların CHP’si değildir sözlerine açıklık getiriyordu. 1930’ların CHP’sinde özgürlükçülük yok, devletçilik vardı. 1930’ların CHP’si üniter devlet yapısı içinde halkçılığa sarılmış, 1. Şakir Kesebir (1. Sanayileşme planı) planı ve Sevket Süreyya Aydemir’in hazırladığı 2. Sanayileşme planını bu inançla hazırlanmıştı. 1. Plan hayata geçti. Bugün tek tek satılan Sümerbank, Etibank gibi önemli kuruluşlar Türkiye’yi kalkındırdı. 2. Dünya savaşı çıkınca 2. Sanayileşme planı hayata geçemedi. Yerine liberal bir plan yapıldı. Halkçılığın içi boşaltıldı…

Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği özgürlükçü demokrasi devriminin temelini zamanın başbakanı Refik Saydam atmıştı…

Kemal Kılıçdaroğlu birkaç kez “özgürlükçü demokrasi” düşüncesini 6 okun yerine geçirmeye çalıştı. Bir keresinde CHP’nin kırmızısından vazgeçip web sitesini AB’nin mavisine boyadı. Ancak AKP’nin terörle mücadeleyi başlatmasıyla gelen ulusçuluk dalgası Kılıçdaroğlu’nu Mustafa Kemalin Askeri olmak zorunda bıraktı. Web sitesinin rengi yeniden kırmızıya döndü. Bu dönemde başlatılan dev çınardan taze filiz –Yeni CHP- çıkarma girişimi dondurucuya girdi…

Adalet yürüyüşü “özgürlükçü demokrasi” devrimini yapacak, yaşatacak kadroların bir araya gelmesini sağladı. Bu kadrolar, bayraksız solcular, ılımı İslamcılar, yetmez ama evetçiler ve başkalarıydı…

Seyhan Erdoğdu’nun yanında hızla yükselen; ÖDP’nin ve “taraflar elini tikten çeksin” diyen Barış Meclisinin kurucusu Yıldırım Kaya CHP Parti Meclisine girdi…

“Taraflar elini tetikten çeksin” diyenler, Ordumuzun teröristlere karşı yürüttüğü mücadeleyi “savaş”, teröristleri de “savaşın tarafı” olarak görenlerdi. Gönüllerinde PKK’ya “devlet” statüsü tanımışlardı…

Kemal Kılıçdaroğlu “özgürlükçü demokrasi” devrimini hayata geçirecek kişiyi bulmuştu.

Toros Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Ahmet Özer’i de işin içine sokunca takım tamamlanmış oldu.

Ahmet Özer, ne olursa olsun ülkenin bölünmeyeceğini düşünenlerdendi. Bu konuda öne sürdükleri gerçek gibi görünse de vardığı sonuç AB’nin ve ABD’nin Türkiye’ye dayattığı çözümdü. O da Türkiye’ye karşı başkaldıran terör örgütünü “savaşın” tarafı olarak görenlerdendi. “Silahlar sussun, terör örgütüyle masaya oturulsun” diyenlerdendi. Ona göre terör örgütüne, ana dilde eğitim, hatta özerklik gibi ayrıcalıklar verilse, Üniter devlet parçalansa, Türkiye bölünmez, eşit koşullarda bir arada yaşanırdı…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlaka hayata geçireceğim dediği yerel yönetimlerde özerklik şartı tam da buydu…

Yıldırım Kaya’yla Ahmet Özer bir araya getirildikten sonra sıra özgürlükçü demokrasi” devrimini hayata geçirmek için eyleme geçmeye kalmıştı…

Ahmet Özer’siz düzenlenen Yerel’den Genele Sempozyumunda Yıldırım Kaya, demokratik güçlerin bölünmüşlüğünün demokratik yerel yönetim anlayışının iktidar olmasına fırsat vermediğini belirliyor; İktidarın yeniden inşası için yerelden genele yürüdüklerini ilan ediyordu. (Mersin Yerelden Genele Sempozyum

Sonuç Bildirgesi) 

Düzenlenen “Eşit Koşullarda Bir arada yaşama” panelinde, bölünmüş demokratik güçlerin aslında CHP ve HDP olduğunu Ahmet Özer’den öğrendik….

Panel’de CHP’yle HDP’nin ittifak koşulları enine boyuna tartışıldı. Taraflar elini tetikten çeksin denmedi de silahlar sussun dendi. Terörle ve teröristle mücadele etmek yerine anlaşılması önerildi. Anadilde eğitim savunuldu…

Terör örgütünü savaşın tarafı olarak gören ÖDP’nin barış ve çözüm önerileri, Ahmet Özer’in de çabasıyla CHP Programının üzerine oturtuldu…

Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni CHP’yi kurmak için büyük adımlar atıyor. Yeni CHP’nin HDP ve Adalet yürüyüşüne katılan diğer güruhla işbirliğiyle kurulacağı anlaşılıyor. Bu güruhu bir arada tutabilecek de CHP’nin 6 oku değil, ÖDP’ninki gibi bir programdır.

Düzenlenen toplantılar, birer algı operasyonudur. CHP tabanına Yeni CHP’yi sevdirme, etnik Kürt siyasetçilerle ve diğer güruhla ittifakı kabul ettirme çabacısıdır.

Bu sırada CHP programının yerine ÖDP programının geçirildiğini CHP tabanı fark edemeyecek mi?

CHP tabanı Cumhuriyeti savunmaktan vazgeçmez, Atatürk’ün yolundan ayrılmaz.

Algı operasyonları başarılı gibi görünse bile, CHP tabanını ikna etmeye yetmeyecektir.

İkbal peşinde, Kılıçdaroğlu’na biat edenler bile ikna olmayacaklardır.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı döneminde CHP’ye ihaneti kurumsallaştırdı.

Buna dayanarak Yeni CHP’yi kurabilmeyi umuyor…

Ender Erdemil 13 Nisan 2018

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com