Referandumdan önce son hatırlatmalar | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Referandumdan önce son hatırlatmalar 14.04.2017 06:39

Referandumdan önce son hatırlatmalar

Makyavel’in ve Bodin’in öngördükleri sınırsız egemenliği bir tek kişiye veren yeni Anayasaya hayır demek akıllıca olacaktır

Pazar günü kesinlikle sandığa gideceğiz ve hayır oyumuzu vereceğiz. Bu kaçamayacağımız, başka bir iş nedeniyle yerine getirmekten vazgeçemeyeceğimiz bir görev. Önümüze koyulan sandıktan Türkiye’nin geleceği çıkacak.

Anayasa değişiklikleri, egemenliği sınırlanması çok zor bir hale getirerek bir tek kişiye vermeyi amaçlıyor. Olur mu canım? Ne ilgisi var, şu şekilde, bu şekilde denetleme yolları var dense de bunlar gerçek değil.

Anayasa değişikliklerinin felsefi kaynaklarını biraz araştırdım. Bugün önümüze konan ve kabul etmemiz istenen anayasanın felsefi kaynakları İtalyan düşünürü Makyavel ‘e (Nicolo Machiavelli, 1469-1527) ve Fransız düşünürü Jean Bodin’e (1530-1596) dayanıyor. Her ikisi de devlet yönetimini tek bir egemen verilmesinden yana. Her ikisi de bu egemenliğin sınırsız olmasından yana…

İtalyan birliği Makyavel’in yüce amacıdır. Bu birliği otoritesi sınırsız olan bir prensin kurabileceğini düşünüyor. Makyavel’e göre bu prens, otoritesini sınırlayacak ne bir yasaya, ne de ahlak kuralına bağlı olmamalıdır. Tarif ettiği astığı astık, kestiği kestik bir hükümdardır.

Bodin’e göre Bir devlette egemenlik yurttaşlar ve uyruklar üzerinde en yüksek ve en mutlak güçtür. Egemenlik mutlaktır. Onu sınırlayan hiçbir güç yoktur. Kargaşaya düşmek istemeyen bir devlet egemenliği bir kişiye vermek zorundadır. Hem egemenliği bölmek, hem de düzeni sağlamak olanaksızdır. Birliği, uyumu, eşitliği kolayca bir araya getiren monarşidir.

Bodin, daha da ileri giderek, yasaları koyan egemen olduğuna göre, ondan yasalara uymasının beklenemeyeceğini de ileri sürdü.

Önümüze konan Anayasanın ana gerekçelerini şöyle sayıyorlar:

1.    Bodin’in dediği gibi düzen sağlamak için egemenliği bölmemek, çift başlılığa son vermek,

2.    Bodin’in dediği gibi ülkeyi karmaşaya düşmekten kurtarmak,

3.    Makyavel’in yüce amacı gibi bir amacı: Tek Bayrak, tek vatan, tek millet amacını gerçekleştirmek.

Bu gerekçelerin hepsinin uydurma olduğunu, çift başlılığı aslında gene Bodin’in dediği gibi kendisinden yasalara uyması beklenmeyen egemenin yarattığını söylemeye gerek yok. Ayrıca demokrasilerde işlerin doğru düzgün yürümesini sağlayan güçler ayrığı prensibinin tam anlamıyla hayata gessçirilmesidir.

Çift başlılığı ilk yaratan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olarak yetkilerini aştığı için zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz’la anlaşamamıştı. Erdoğan da yetkilerini aşarak hükümetin görevlerini üslendiğinden çift başlı görünümün yaratıcısı olmuştu.

Egemenliğin tek kişiye verilmemesi halinde ülkenin karmaşaya sürükleneceği savı da asılsızdır. Kamuda her kurum üzerine düşen görevi yasalar çerçevesinde yaparsa toplum düzeni sağlanır.

Tek bayrak, tek vatan, tek millet ideali de asılsız bir hedef göstermektir. Türkiye’de bu sorunlar yoktur ki tek başına gelecek bir egemen bu sorunları çözsün…

Önümüze konan anayasanın içeriğine baktığımızda da meclis egemenliğinin budanarak sınırsız sayılacak yetkilerin bir egemene verildiğini görürüz.

Bu egemen:

1.    Aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı olduğundan kimin milletvekili olacağına karar veren, bağlı olarak da meclis çoğunluğuna mutlak hakim olandır.

2.    Meclis denetimini çalıştırmama gücüne sahiptir.

3.    Meclisle birlikte yüksek yargı mensuplarının büyük çoğunluğunu seçme yetkisine sahiptir. Bu yolla Yüksek Yargıya da egemen olarak kendisini yargılamalarına engel olma gününe sahiptir.

4.    Ahlak kurallarına uymak vicdanına kalmıştır. Zira kendisini denetleyecek ve yargılayacak kurumlara hakim olma, yönlendirme gücü vardır.

Makyavel’in ve Bodin’in öngördükleri sınırsız egemenliği bir tek kişiye veren yeni Anayasaya hayır demek akıllıca olacaktır. Oyunuzu mutlaka kullanın. Kullanırken de bunları düşünün.

14 Nisan 2017 

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com