Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamış… | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamış… 28.04.2017 16:30

Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamış…

“Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamıştır. Sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz.” diyerek, YSK kararını kanunun üzerine çıkarıyor. Kendini TBMM sayarak, hem de TBMM’de kanunu değiştirecek çoğunluk yerine koyarak karar alıyor.

Yüksek seçim kurulu Cumhuriyet Halk Partisinin mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının geçerli sayılması kararına “kanuna aykırılık” iddiasıyla itirazını reddetti.

Red kararının gerekçesi çok ilginç. YSK: “Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamıştır. Sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz” demiş.

Uzun gerekçe metninde kararın “seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadesi yer alıyor. Kanuna aykırı kararın “haklılığı” savunuluyor.

YSK üyesi Cengiz Topaktaş karara karşı oy kullandı. Karşı olmasının gerekçelerini uzun uzun yazmış. Şu çarpıcı ifadeler öne çıkıyor:  "298 sayılı yasanın 98 ve 101. maddeleri Anayasa`ya aykırı olmadığına ve böyle iddiada bulunmadığımıza göre uygulanması zorunludur. Yüksek Kurulumuz ilk defa bir seçimin devamı sırasında böyle bir karara imza atmıştır. Bu kararın 298 sayılı yasanın 98 ve 101. maddelerine ve 14 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 135/I sayılı genelgemize aykırı olması, tamamen seçmenlerin oy haklarını korumaya matuf olan bu kararı, kamuoyunda tartışmalı hale getirmiştir.

Cengiz Topaktaş:

1.   Kararın Seçim kanununun 98. Ve 101. Maddelerine aykırı olduğunu,

2.   Kararın 14 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 135/I sayılı YSK genelgesine aykırı

Olduğunu belirterek ilgili kanun maddelerinin ve genelgenin “oy kullanma hakkının” korunmasını amaçladığının altını çiziyor.

Topaktaş gerekçesinde, “98. Ve 101. Maddelerin Anayasaya aykırılığı iddiamız olmadığına göre, kanuna uygun karar vermemiz gerekir” de demiş.

Hatırlatalım, herhangi bir mahkeme, yargılama sırasında bir kanunun veya kanunun herhangi bir maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu kanısına varabilir. İptali için Anayasa Mahkemesine gidebilir. Bu koşullarda bile kanunu yok sayıp karar veremez. Bu kendini “kanun koyucunun yani TBMM’nin yerine koyma” anlamı taşır

Öte yandan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan “kendini kanun koyucu yerine koymanın yanlışlığını” vurguladı. Yani, kurumların kanunu yok sayarak karar alamayacaklarının altını çizdi.

Yüksel Seçim Kurulu, itirazı reddetme gerekçesinde, seçim kanununun 98. Ve 101. Maddelerinin “yanlış” olduğunu, bu yanlışa karşı doğru karar verdiklerini savunuyor.

 “Tam kanunsuzluk koşulları oluşmamıştır. Sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz.” diyerek, YSK kararını kanunun üzerine çıkarıyor. Kendini TBMM sayarak, hem de TBMM’de kanunu değiştirecek çoğunluk yerine koyarak karar alıyor.

Şimdi açıklasın bakalım: “Tam kanunsuzluk koşulları” nedir? “Eksik kanunsuzluk koşulları” Anayasada, yasalarda ve hukuk sitemimizde nasıl tanımlanıyor?

Bir iş kanuna ya uygundur, ya da aykırı. İkisinin ortası olmaz.

Yoksa “Tam kanunsuzluk koşulları” diye bir şey yok da YSK mı uyduruyor?

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com