BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ KURULMASI ANKARA ANTLAŞMASINA AYKIRI | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ KURULMASI ANKARA ANTLAŞMASINA AYKIRI 15.09.2017 22:31

BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ KURULMASI ANKARA ANTLAŞMASINA AYKIRI

Onur Öymen, Barzani`nin bağımsızlık referandumuna karşı Türkiye`nin Ankara Antlaşmasından doğan haklarını hatırlattı.

BARZANİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNDA KARARLI

Barzani 25 Eylül’de Bağımsız bir Kürdistan devleti kurulmasını amaçlayan referandum düzenlenmesi kararında ısrarlı olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Netenyahu, son yıllarda böyle bir devleti derhal tanıyacakları yolundaki söylemini tekrarladı.

Amerika’nın ve diğer bazı ülkelerin Irak’ın toprak bütünlüğüne önem verdikleri yolundaki söylemleri, öyle anlaşılıyor ki, Barzani’yi referandum kararından caydıracak kadar güçlü olmadı. Aynı şekilde Irak Hükümetinin referanduma karşı tavrını açıklamasının da Barzani’yi etkilemediği görülüyor.

BAĞIMSİZLIK KARARI TÜRKİYE`Yİ ETKİLER

Barzani’nin kararının en çok etkileyeceği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarından beri İngilizlerin ‘Türklerin Kerkük petrollerini ele geçirmeyi amaçlayabilecek bir hareketini engelleme amacıyla tampon görevi yapacak bir Kürt devleti kurulması” politikasını kuvvetle savundukları İngiliz arşiv belgelerinde yer alıyor.

Sevr Antlaşmasının 62 ve 64. maddeleri Bağımsız Kürt Devleti kurulmasına götürecek hükümlere yer vermesi de aynı politikanın bir sonucudur.

ATATÜRK KÜRT DEVLETİNİN YARATACAĞI OLUMSUZ SONUÇLARI GÖRDÜ.

Atatürk daha Lozan Antlaşması imzalanmadan yaptığı bir konuşmada İngilizlerin Kuzey Irak’ta bir Kürt Hükümeti kurmak istediklerini söylemiş ve bunun Türkiye açısından yaratacağı olumsuz sonuçlara değinmişti. Lozan’da Musul’un bir plebisitle Türkiye’ye bağlanması yolundaki taleplerimizin altındaki sebeplerden biri de kuşkusuz buydu.

BAĞIMSIZ KÜRT DEVLETİ KURULMASI ANKARA ANTLAŞMASINA AYKIRI

5 Haziran 1926 tarihinde Ankara’da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında imzalanan Antlaşma uzun müzakerelerden sonra varılan mutabakatı yansıtıyordu. Bu antlaşmanın 5. maddesinde aynen şöyle denilmekteydi: Taraflardan her biri, 1. maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüt ederler.”

Bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması bu antlaşmadaki taahhüdü tamamen ortadan kaldıracak ve Türkiye ile Irak arasında ortak sınır kalmayacaktır.

Antlaşmanın 6-10 maddeleri sınırdan 75 km derinliğe kadar olan bölgede yağmacılık ve eşkıyalık faaliyetlerinin engellenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili yükümlülükleri sıralamaktadır.

Barzani’nin son yıllarda o bölgede yerleşen terör örgütüyle ilgili hiç bir önleyici tedbir almaması anlaşmanın o maddelerinde yer alan anlayışın hayata geçirilmeyeceğinin açık bir işaretidir.

1936 yılında Türkiye’yle Irak arasında imzalanan protokolle bu antlaşmanın geçerliliğinin devamı kararlaştırılmıştı.

ONUR ÖYMEN`DEN DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK UYARILARI (VİDEO):YAZARIN DİĞER YAZILARI


ONUR ÖYMEN`in güncellenmiş yeni basım ULUSAL ÇIKARLAR kitabı

www.fdnyayincilik.com `da..

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com