ATATÜRK HAKKINDA BİLİNMEYENLER | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>ATATÜRK HAKKINDA BİLİNMEYENLER 16.11.2015 15:33

ATATÜRK HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Sinan Meydan`ın hürriyet Kampuste yayınlanan ``Atatürk`` röportajı

Atatürk hakkında doğru bilinen en büyük yanlış hangisi?

Maalesef Atatürk hakkında doğru bilinen pek çok yanlış vardır. Ancak bence bunların en başında Atatürk`ün Batıcı ve Batılılaşma yanlısı olduğu şeklindeki iddia gelmektedir. Türk modernleşme tarihinde "Batıcılık" ve "Batılılaşma" kavramı 18. yüzyıldan beri tartışılan konuşulan bir kavramdır. Batılılaşma Osmanlıda Tanzimat döneminde sıkça söz edilen bir kurtuluş  çaresidir. Önce Tanzimat aydınları, sonra Jön Türk aydınlarının bir kısmı tarafından savunulmuştur.  Osmanlı modernleşmecileri "Batılılaşmayı" Batı`nın bilimini, tekniğini almak, kültüründen uzak durmak şeklinde anlamıştır. Atatürk ise Batıcı ve Batılılaşmacı değil kendi ifadesiyle "muasırlaşmacı", "çağdaşlaşmacıdır". Atatürk, her türlü taklitçiliğe olduğu gibi Batı taklitçiliğine de karşıdır. O tek bir medeniyet/çağdaş medeniyet olduğunu düşünmekte ve akıl, bilim temelli bu tek medeniyete ulaşmak gerektiğini ifade etmektedir. Batı`ya karşı bir anti-emperyalist mücadele veren Atatürk Batıcı değildir. Batı`nın rasyonel düşüncesine yönelmesi onun Batıcı olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Son zamanlarda moda olmuş “İnönü ve Atatürk caps’leri” hakkında ne düşünüyorsunuz?

Aslında Türkiye`de öteden beri Atatürk ve İnönü ilişkisi konusunda bir kafa karışıklığı vardır. Bazıları Atatürk ve İnönü`nün her bakımdan aynı düşünceleri savunan, her bakımdan birbirini tamamlayan bir ikili olduğu düşünülmüştür. Ancak Atatürk ve İnönü arasında hiç şüphesiz çok önemli ortak noktalar olmakla birlikte Atatürk ve İnönü arasında önemli düşünsel farklılıklar da vardır. Bazıları ise Atatürk ve İnönü`nün son zamanlardaki tartışmalarına dayanarak Atatürk ve İnönü`nün birbirine tamamen karşı, hatta düşman olduğunu iddia etmektedirler. Her iki yaklaşım da gerçek dışıdır. Capslara gelince tarihi şahsiyetlere hakaret etmedikten sonra hiçbir sakınca yok.

Atatürk hakkındaki bilgimiz ve yaklaşımımız toplum olarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne nasıl değişti?

Atatürk, Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı`nın başkomutanı ve önderi olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumun neredeyse her kesimi tarafından sahiplenilen ve çok sevilen bir liderdir. Ancak bu sevgi karşılıklıdır. Atatürk de halkını çok sevmektedir. Atatürk hem Kurtuluş Savaşı`nı hem de Türk Devrimi`ni bu karşılıklı sevgiyle kazanmıştır. Ancak 1950`lerden itibaren halkın Atatürk`e bakışı yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. 1950`lerde Türkiye`nin yavaş yavaş Atatürk çizgisinden çıkmaya başlamayasıyla Atatürk`e bakışın değişmeye başlaması arasında bir ilişki vardır. Ancak her şeye rağmen bu gün de Türk toplumunun yüzde 70`den fala bir bölümü için Atatürk çok özel bir yere sahip, kurucu liderdir. Atatürk hakkındaki bilgilerimiz ise maalesef giderek artacağı yerde azalmıştır. Daha doğrusu "gerçek Atatürk" hakkındaki bilgilerimiz azalmıştır. 1950`lerden beri bilinçli olarak belli kesimlerce Atatürk`ün çarpıtılması sonunda bugün Atatürk gerçeği yalanlarla, iftiralarla çepeçevre sarılmış durumdadır.

Üniversitelerdeki “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi?

Üniversitelerde Atatürk İlkeleri dersi daha Atatürk`ün sağlığında konulmuştur. Ancak bugün üniversitelerde okutulan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersi 12 Eylül`ün eseridir. Dolayısıyla maalesef içi boşaltılmış bir derstir. Bu dersin pek bir işe yaramadığını bu gün toplum olarak içinde bulunduğumuz tablo çok net olarak göstermektedir.

Atatürk hakkında verdiğiniz konferanslarda edindiğiniz ilginç gözlemleriniz var mı?

Atatürk konferanslarımda iki gerçekle karşılaşıyorum. 1. Atatürk`ü  çok iyi tanıdığı düşünen insanların aslında Atatürk`ü pek de tanımadıkları gerçeğiyle yüzleşmeleri, 2. Özellikle genç kuşakta Atatürk`e olan ilginin giderek artamaya başladığı...

Atatürk’ü üç kelimeyle anlatmak isteseniz?

Atatürk`ü üç kelimeyle anlatacak olursak: TAM BAĞIMSIZLIK, AKIL + BİLİMLE UYGARLIK ve ULUSLAŞMA...

Atatürk hakkında bilinmeyen ama herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğünüz ne var?

Atatürk hakkında bilinmeyen, az bilinen veya yanlış bilinen çok şey var. Ancak ben Atatürk`ün "Barış ve İnsanlık Projesi"nin ve "İnsanlık Ütopyası"nın bilinmesini çok isterim. Nitekim "Akl-ı Kemal, Atatürk`ün Akıllı Projeleri" adlı 5 ciltlik kitap serimde bunu uzunca anlattım.

“Atatürk ile Allah Arasında” kitabınıza nasıl tepkiler geldi? Neden böyle bir isim seçtiniz?

"Atatürk İle Allah Arasında" adlı kitabım benim kitaplarım içinde en hacimlisi olmasına karşın (1200 sf) en çok ilgi gören kitaplarımdan biridir. Bu kitabı yazmamın nedeni, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının öteden beri Atatürk`e "din" üzerinden saldırmalarıdır. Atatürk ve din konusunu bütün boyutlarıyla anlatarak halkın gerçeği görmesini ve bu konudaki çarpıtmalara teslim olmamasını amaçladım. Kitaba "Atatürk İle Allah Arasında" adını vermemin nedeni Atatürk`ün dediği gibi "dinin Allah ile kul arasındaki bağlılık" olduğunu düşünmemdendir. Yani, Atatürk İle Allah Arası`na girmenin doğru olmadığını anlatmak istedim. Çünkü önemli olan Atatürk`ün inanıp inanmaması,dinli ve dinsiz olması değil Müslüman Türk toplumu için yapıp ettikleridir.

Cumhuriyet tarihinin Atatürk ile ilgili en büyük yalanı hangisi? Ve işin doğrusu ne?

Daha önce ifade ettiğim gibi Atatürk`ün Batılılaşmacı olduğu iddiası gerçek dışıdır. Ayrıca Atatürk`ün "diktatör" olduğu iddiası da Atatürk hakkında doğru bilinen yalanlardan biridir. Bütün mücadelesini ulusal egemenliğe, meclise dayandıran, hukuka, yasaya uygun davranan, saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan eden, kadınlara siyasal haklar veren Atatürk, devrimleriyle "yükselen bir deniz" diye adlandırdığı demokrasinin altyapısını hazırlamıştır.

Atatürk’ün hayat hikayesinden üniversite gençliğinin çıkarması gereken en büyük ders nedir?

Atatürk`ün hayat hikayesinden gençliğin çıkarması gereken en büyük ders, en umutsuz koşullarda, en zor zamanlarda planlı ve programlı olarak çalışıp, akla ve bilime uygun hareket edip, tarihten dersler çıkarıp gerçekçi hareket etmek koşuluyla yenilmeyecek hiçbir güçlüğün olmadığı şeklindedir.

Atatürk bugün Türkiye’de nerede duruyor? Onun ve devrimlerinin önemini yeterince anlayabildik mi?

Atatürk bugünkü Türkiye`de saygı duyulan en önemli tarihsel figür olmaya devam ediyor. Üstelik ona yönelik bütün saldırılara rağmen.... Ama toplumun büyük bir bölümü Atatürk`ün fikir zenginliğinin bugünün, hatta geleceğin kurulmasında çok büyük bir kaynak olduğunun farkında değil.

“Akl-ı Kemal” adındaki 4 ciltlik eserinizde “Atatürk’ün Akıllı Projeleri”nden bahsediyor ve “İşte Türkiye’nin Kurtuluş Reçetesi” diyorsunuz. Gerçekten içinde bulunduğumuz durumdan “kurtuluş reçetesi” nedir sizce?

İçinde bulunduğumuz durumun kurtuluş reçetesi, tıpkı Atatürk`ün yaptığı gibi emperyalizme karşı tam bağımsızlık, geri kalmışlığa ve cehalete karşı akıl ve bilimle uygarlık mücadelesi  verip yeniden ulus olmayı başarmaktır. Sadece bizim değil bütün İslam dünyasının hala tek kurtuluş yolu budur. 

Atatürk bugün yaşasa çağdaş Türkiye hakkında ne düşünürdü sizce?

Atatürk bugün yaşasa bugün başka bir Türkiye olurdu.

Atatürk’ün yaptığı en büyük yanlış hangisiydi? Ve bu tarihi nasıl etkiledi?

Atatürk`ün askeri veya devrimsel bir yanlışı yoktur. Bugün bazı kesimlere yanlış görünen uygulamaları bile o günün koşullarında son derece doğru uygulamalardır. Belki Atatürk`ün özel hayatındaki yanlışlardan söz etmek mümkündür.  Benim görebildiğim kadarıyla Latife hanımla evliliği dışında ciddi bir yanlışı yoktur.

Atatürk’ün tarihi değiştiren en büyük projesi ya da başarısı hangisiydi?

Atatürk`ün tarihin seyrini değiştiren askeri ve sosyal, toplumsal projeleri vardır. Örneğin Çanakkale`de Arıburnu`nda Anafartalarda emperyalizmi durduran çıkışı çok önemlidir. Emperyalizme karşı kazandığı Milli Mücadele ve arkasından bir İslam toplumunda gerçekleştirdiği laik karakterli devrimler, dünya ölçeğinde işlerdir.

Atatürk gibi bir lider bir daha gelir mi? Ya da geldi mi?

Öncelikle Atatürk`ten öğrendiğimiz en önemli şey bir daha Atatürk gibi bir lider beklemememiz gerektiğidir. Atatürk aslında fikirdir, çağdaş düşüncedir, toplumsal birlik ve bütünlüktür. Toplum olarak bu gerçeği kavradığımızda yeni bir Atatürk beklemekten de vazgeçeceğiz!

Atatürk Türkiye`de ve dünyada ne kadar objektif değerlendiriliyor? Onun hakkındaki yerli ya da yabancı en önemli kaynak sizce hangisi?

Atatürk hakkında en çok kitap yazılan liderlerinden başında gelmektedir. Emperyalizmi yenen ilk Doğulu lider olması nedeniyle Batı`da Atatürk`e yönelik yazılanlar içinde objekliflikten uzak eserlere olmakla birlikte son derece doğru yazılmış Atatürk eserleri de vardır. Benim çok eleştirdiğim yönleri olmasına karşın Atatürk hakkında yazılmış en iyi yabancı biyografilerden biri Lord Kinross`un "Atatürk, Yeni Bir Çağın Açılışı" adlı eserdir.

Son dönemde çok tartışılıyor, sizce Atatürk gerçekten bir diktatör müydü?

Atatürk diktatör olsa dünyada bir benzerine daha rastlanmadık biçimde bir ölüm kalım savaşının ortasında bir millet meclisi açmaz, meclis içi muhalefete rağmen meclisi açık tutmaz, her adımında "ulusal egemenliğe" vurgu yapmaz, saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan etmez, gücü ele geçirdiği ilk anda, eline fırsat geçmişken kendini sultan halife ilan eder, kadınlara siyasal haklar vermez, çok partili rejime geçiş denemeleri yapmaz, toprak reformu için mücadele etmez, halkın tamamını aydınlatmaya çabalamaz ve 1930 yılında yazdırdığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demokrasiye övgüler dizmezdi.

Atatürk ile ilgili söylenmiş en güzel, O`nu en iyi anlatan söz sizce hangisi ve kim söyledi?

Atatürk hakkında çok güzel söz söylendi bunlar arasından en güzelini seçmek zor ancak, Nehru`nun "Kemalizm Doğu`da modern çağın yapıcısıdır" sözünü çok severim. Yine M. Weber`in ‘`Bunalımlı dönemlerin karizmatik lideri sözüne birebir uyan lider Atatürk`tür.`` sözü de Atatürk`ü iyi anlatması bakımından çok önemlidir.

Eğitim sistemimiz Atatürk`ü doğru şekilde tanıtıyor mu?

Eğitim sistemimiz karga koyalayan çocuk Mustafa Kemal`i anlatıyor, ama kitap ve gazete okuyan genç Mustafa Kemal`i anlatmıyor... Maalesef Atatürk`ü çocuklarımıza doğru anlatamadık.

Sinan Meydan kimdir? Kendinizi nasıl ifade edersiniz?

Sinan Meydan 1975 Artvin doğumlu, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun, 15-20 yıldır Atatürk, Cumhuriyet ve Türk tarihi üzerinde okuyan, araştıran ve yazan bir tarihçidir.

Yazmış olduğunuz kitaplardaki araştırmalar nasıl bir süreçten geçiyor?

Bir kitap piyasa çıktıktan bir süre sonra daha önce düşünüp yazmayı planladığım projelerden hangisini hayata geçirmem gerektiğine karar veririm. Araştıracağım konuyu belirledikten sonra arşivlerde, kütüphanelerde araştırmalara başlarım, araştırmalarım bitince yazma sürecine geçerim. Bu sürecek yazılacak konuya göre 6 ay ile 3 yıl arasında sürer. Genelde ben 1 yıla projeyi yazarım... Asıl heyecan sonra başlar. Ortaya konulan eserin okuyucuya ulaşması sürecidir bu... Beğeniler, eleştiriler, konferanslar, tv programları... Atatürk`ü ve Cumhuriyeti anlatmanın gururu tüm yorgunluğumu alıp gider.

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com