Bindik bir alamete... | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Bindik bir alamete... 13.04.2015 18:41

Bindik bir alamete...

Totaliter rejimlerin en temel özellikleri, sıradan insanın günlük yaşamına varıncaya kadar tüm ekonomik, siyasal ve toplumsal süreçlere devletin çoğu zaman zor kullanarak müdahaleler gerçekleştirmesi ve güçlü bir propaganda aygıtıyla karşıt fikirlerin hiç yokmuş gibi sunulduğu bir hayali ortamı yaratmasıdır.
Bir rejim totaliterliğe doğru kayıyorsa "tek kişi, tek lider, tek parti" sloganları yaygınlaşır. Psikolojik ya da fiziksel terör yöntemleri halk üzerinde denenir. Bu rejimde tehdit, korku salma, adil olmayan yargılama mekanizmalarıyla sindirme, politik baskılarla yönlendirme gibi yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır. 
Totaliter rejimler insanları bizden ve bizden olmayanlar diye ikiye ayırır. Bu ayrımlaşmanın yardımıyla itaate dayalı birliğini kuvvetlendirir. 
Medya tekeli totaliter rejimlerin en temel özelliklerinden biridir. Medya tekeli gerçekte olmayanı olmuş gibi, olanı da olmamış gibi göstermekte totaliter yönetimlerin işine yarar; hem de propaganda konusunda büyük bir rezerv anlamına gelir. Gerçekte eşitsizlikten ibaret olan sanal bir eşitlik düşüncesi ya da gerçekte ahlaksızlıktan ibaret olan sanal bir ahlak fikri yaratılabilir...
Totaliter rejimlerde düşünce ve ifade özgürlüğü yalnız yöneten grubu doğrulayanlar ve yöneten grubun çıkarına hizmet edenler için vardır. Yönetim aleyhine fikir ileri sürülemez. Yönetenler kişisel yaşamdaki tercihlere bile müdahil olma hakkını kendilerinde görürler. 
Bu rejimlerin üstünlükleri akıldan çok dogmalara ve zorbalığa dayanır. 

* * *

Sahi biz on üç yılda nereye geldik?...
7 Haziran`dan sonra da nereye gideceğiz?...

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com