Dünya lideri olmak... | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Dünya lideri olmak... 25.04.2016 14:07

Dünya lideri olmak...

Zafer Yapıcı`nın yeni yazısı..

Son günlerde `dünya liderliği` kavramı, Türk siyasetinde sıkça konuşulan bir kavram oldu. Bu nedenle dünya liderliği sıfatının kimleri nitelemede kullanılabileceğini ifade etmek bizlere farz oldu.
Aşağıdaki sözler, bir dünya lideri hakkında dünyanın çeşitli milletlerine ait kişilerce söylenmiş sözler. Sadece bir uygarlık alanından değil, farklı ekonomik, sosyal, dinsel, etnik vb. kategorilerden kişiler tarafından söylenmiş sözler...
Her sözde sıralı noktalarla ile ifade edilen bir boşluk göreceksiniz. Boşluğa, o cümleye uygun gördüğünüz lideri yerleştirin ve kimlerin dünya lideri sıfatını taşıyabileceğini bulun. Dilerseniz bir de boşluklara, cümlelerin ruhuna en uzak olduğunu düşündüğünüz liderleri yazın. Böylece kimin dünya lideri sıfatını asla taşıyamayacağını da bulun.
İşte size çok kolay bir bulmaca.

* * *
......, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlilik ve başarı.
......öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
......, eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmıştır.
....... gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
...... yalnız kahraman olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.
......, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir devrimci olmuştur.
Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan ......, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.
...... dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.
.......`ün yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.
...... tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.
Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında ......, en birincisidir.
....... başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı devrimler, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.
Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. ....... bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini, yendiği alın yazısının önüne getirmiştir.
......, milletine bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.
Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; ...... Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.
İnsanlığın bütün belirtileri .......`te kendini hemen gösteriyor.
...... vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi.
......, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. 

* * *
Değerli okurlarım dünya liderliği; kararlılık, tutarlılık, yurtseverlik ve barış adamlığıyla kazanılan bir sıfattır. Kuru gürültüyle, medya yağcılığıyla, terörist hamiliğiyle, sömürü ortaklığıyla, diktatörlük özentisiyle değil! 
İşte bu yüzden tüm dünya milletleri, Mustafa Kemal Atatürk`ü bir dünya lideri olarak tanımlamakta birleşmişlerdir. Yukarıdaki sözler, farklı milletlerden kişiler tarafından Mustafa Kemal Atatürk için söylenmiştir!

* * *
Tarihte kendini dünyanın lideri sanan birçok kişi de olmuştur; doğru. 
Ancak bunlardan hiçbiri, dünyanın uzlaşıyla kabul ettiği bir dünya lideri olamamıştır.
Kendini dünyanın lideri olarak ilan eden liderler iki gruba ayrılabilir.
Birinci grup liderler işgal, sömürü ve hatta terör gibi yollarla; yani zor kullanarak kendilerini dünya lideri olarak sunma çabasına girmişlerdir. İkinci grup liderler ise kişisel egoyu tatmin etme ve popülizm yapma amacıyla...
İki gruba dahil edilebilecek liderlerin de gerek tarihçilerin gerekse dünya milletlerinin nezdinde itibarları hep zayıf olmuştur.
Birinci grup liderleri, tarih ve dünya milletleri `nefretle` anar. İkinci grup liderler ise tarihçiler ve uluslararası kamuoyu tarafından genellikle `alay` konusu yapılır. 

* * *
Kısacası dünya lideri sıfatına sahip olabilmek öyle kolay değildir! Maazallah, kendini dünya lideri sanıp sonunda alay konusu olmak da vardır.

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com