Erdemlilik algısı | ÇAĞDAŞ ULUSAL ÇİZGİ
Ana Sayfa
Dolar : Euro : Bist :
Ana Sayfa >>Erdemlilik algısı 06.06.2016 21:00

Erdemlilik algısı

Zafer Yapıcı`nın yeni yazısı..

İyiyi kötüden ayırma yeteneği olarak tanımlanabilecek erdem, felsefenin temel konu başlıklarından biri olagelmiştir. Filozoflar, ahlaksal iyinin ne anlama geldiği konusunda birbirlerinden ayrılmışlar; kimileri kendine hakim olmayı, kimileri ise cesaret, bilgelik, doğruluk, çalışkanlık gibi özellikleri erdemli olmanın gereği olarak saymışlardır. Erdemli olmayı doğuştan gelen bir özellik olarak tanımlayanlar olduğu gibi, eğitim süreci ile edinilebilen ahlaksal bir kazanım olarak görenler de vardır.

Erdem ile ilgili bir diğer tartışma ise erdemin evrenselliği üzerinedir. Ahlak felsefesinin temelini oluşturan erdem, göreceli bir kavram mıdır, kişiden kişiye erdemlilik kıstasları değişebilir mi? Yoksa erdemliliğin evrensel bazı değerleri var mıdır? Ben, evrensel erdemlilik kıstaslarının olabileceğini düşünenlerdenim. Adaletli olmak, yaşadığı toplumun iyiliğini düşünmek, bencil olmamak, kamu gücünü kendi çıkarına kullanmamak gibi özelliklerin erdemlilik göstergeleri olacağını düşünürüm.

Oysa, erdemlilik algısı kişiden kişiye ve toplumdan topluma, kişinin yaşamında ve toplumsal yaşamda zaman içinde değişmekte. Biz de son yıllarda ülkemizde erdemlilik algısındaki bir erozyona şahitlik ediyoruz. Örneğin, kamu gücünü elinde tutanların, bu gücü yandaşlarının çıkarları için kullanmasının erdemlilik biçiminde algılanmaması beklenirken, toplumun birçok kesimi bu durumu yönetenlerin yakınlarına vefalı olması biçiminde algılayıp, erdemli bir eylem olarak değerlendirebiliyor. Bu durumda, siyasal erki elinde tutan bir kişinin, örneğin açık bir yolsuzluk yapan çocuğunu yargıdan kaçırması, adaletsizlik biçiminde algılanmayabiliyor. Çocuğunu korumak için her şeyi yapabilecek kadar erdemli bir baba/anne portresi kimi zihinlerde inşa edilebiliyor. Böylelikle adaletsizlerden cesurlar, üçkağıtçılardan kahramanlar, bencillerden vatanseverler yaratılabiliyor...

Biraz önce ifade ettiğim gibi, evrensel erdemlilik ölçütleri olabileceğine inanan bir kişi olarak ben, bu durumu toplumsal erdem erozyonu kavramıyla ifade ediyorum. Erdemlilik konusundaki algımızı değiştirebilmek için Sofistler`in yolunu izlemek şart. Değerler eğitimini okullardan beklemek artık anlamsızlaştı. Bu eğitimi, bu değerlere sahipsek eğer, çocuklarımıza aktarmak konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor... 

http://www.cagdasulusalcizgi.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright@cagdasulusalcizgi.com